Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów

WARSZTATY MOŻEMY ZREALIZOWAĆ W DOWOLNEJ PLACÓWCE W UZGODNIONYM TERMINIE.

Koszty są uzależnione od liczebności grupy. Prosimy o kontakt indywidualny.

TWÓRCZE POMYSŁY NA CAŁY ROK

interdyscyplinarne warsztaty dla nauczycieli nauczania początkowego

Idea: Warsztat prezentujący piosenki, tańce, pomysły dydaktyczne i działania plastyczne związane tematycznie z porami roku i kalendarzem świąt, dostosowane wiekowo dla uczniów klas 0-3. Celem działań twórczych z dziećmi jest zwiększenie ich zaangażowania w materiał edukacyjny, uatrakcyjnienie podstawy programowej oraz rozwinięcie potencjału twórczego i manualnego dzieci w wieku do 9 lat.

Cel: Podczas warsztatów uczestnicy poznają zabawy, piosenki, gry oraz pomysły na ciekawe działania plastyczne w klasie. Techniki plastyczne i rękodzielnicze nie wymagają specjalnych uzdolnień i zakładają wykorzystanie niedrogich i ogólnodostępnych materiałów. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – scenariusze zajęć i piosenki.

Forma zajęć: warsztaty plastyczno-animacyjne.

Terminy:

JESIEŃ: Idzie lasem Pani Jesień, cały kosz pomysłów niesie... , termin: 5 października 2012, godz. 15.00 – 19.00.

ZIMA: My się zimy nie boimy – w co się bawić wymyślimy!, termin: 26 października 2012, godz. 15.00 – 19.00.

KARNAWAŁ: Już wirują serpentyny i zabawa w krąg!, termin: 4 stycznia 2013, godz. 15.00 – 19.00.

WIOSNA: Kwiatki, bratki i stokrotki – wiosennych pomysłów rabatki, termin: 15 lutego 2013, godz. 15.00 – 19.00.

LATO: Hej ho! Żagle staw! I wypłyń na szerokie wody morza pomysłów... termin: 19 kwietnia 2013, godz. 15.00 – 19.00.

Prowadząca: Joanna Cieszyńska-Promińska

WIELKIE RĘKODZIEŁO NA MIARĘ MNIEJSZYCH RĄK

warsztaty rękodzielnicze dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Idea: Pomysły na aktywne i angażujące emocjonalnie działania związane z obchodzeniem świąt i stałych okazji w roku szkolnym w postaci własnoręcznie wykonanego przez dzieci i młodzież prezentu dla kogoś bliskiego. Wykonane według własnego pomysłu prezenty są źródłem satysfakcji, zaskakującym dowodem własnych możliwości, a często także odkryciem pasji i zainteresowań rękodziełem.

Cel: Podczas warsztatów instruktorzy zapoznają nauczycieli z materiałami, nauczą poszczególnych technik i zaproponują formy do wykorzystania w pracy z uczniami od wczesnych lat szkolnych po końcowe w ich edukacji.

Forma zajęć: warsztaty rękodzielnicze

Tematy:

ZDOBIENIE ŚWIEC

TECHNIKA QUILLINGU – Kartki świąteczne

FILCOWANIE NA MOKRO – Mikołajki

TECHNIKA SERWETKOWA – Bombki choinkowe

APLIKACJE Z FILCU – Broszka dla Babci

FILCOWANIE NA MOKRO – Breloczek dla Dziadka

DECOUPAGE NA CERAMICE – Wiosenna misa

DECOUPAGE NA DREWNIE – Wiosenne wieszaczki

FILCOWANIE NA SUCHO – Kurki, zajączki, baranki

TECHNIKA SERWETKOWA – Gęsie pisanki

FILCOWANIE NA MOKRO: Kwiaty na Dzień Mamy

MALOWANIE NA BAWEŁNIE

MUZYKA I TANIEC - OD KORZENI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych

NA WSZYSTKO JEST PIOSENKA, NA WSZYSTKO JEST PRZYSŁOWIE

Idea: Szkolenie polega na praktycznej prezentacji polskiego roku obrzędowego oraz wierzeń ludowych chronologicznie na czterech spotkaniach. Przybliżone zostaną m.in. tradycje związane z kolędnikami oraz przebierańcami zapustnymi, śmiercichą, kupalnocką, dożynkami, wątki związane ze świętymi patronami, a także najważniejsze momenty tradycyjnej obrzędowości rodzinnej.

Cel: Nauka pieśni, monologów obrzędowych, przysłów i powiedzeń ludowych, tradycyjnych życzeń, pod kątem możliwości wykorzystania do widowisk szkolnych i wspólnych zabaw w klasie. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – muzyka, słowa pieśni, nuty i inne.

Forma zajęć: wprowadzenie teoretyczne, warsztaty muzyczne i zajęcia praktyczne.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – EDUKACJA REGIONALNA

Idea: Etnograficzna wędrówka przez Polskę w rytm tradycyjnych melodii, pieśni i tańców, w trzech odsłonach. W każdej z części zostaną przedstawione najważniejsze wyróżniki kultury materialnej i niematerialnej omawianych regionów: stroje ludowe, tradycyjne tańce i pieśni, najważniejsze elementy obrzędowości dorocznej i rodzinnej oraz najbardziej charakterystyczne cechy danego obszaru wynikające z jego dziedzictwa kulturowego.

Cel: Nauka pieśni, tańców i zabaw ludowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów pod kątem możliwości wykorzystania do wspólnych zabaw w klasie oraz widowisk szkolnych. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – zdjęcia strojów ludowych, muzyka, słowa pieśni, nuty i inne.

Forma zajęć: wprowadzenie teoretyczne, warsztaty muzyczno – taneczne.

Terminy:

Nasza mała ojczyzna Wielkopolska 

Polska zachodnia i północna 

Polska wschodnia i południowa 

Prowadząca: Katarzyna Hełpa–Liszkowska

CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA, DALEJ WSZYSCY WRAZ! - tradycyjne zabawy i pląsy jako forma integracji

Idea: Przedstawienie tradycyjnych zabaw i pląsów z różnych regionów Polski jako formy integracji klasy. Zapomniane już zabawy muzyczno – ruchowe, dzięki swojej prostej i przystępnej formie mogą być doskonałą sposobem na budowanie otwartości na rówieśników i metodą integracji klasy poprzez wspólną zabawę.

Cel: Na warsztatach poznamy ok. 15 różnych zabaw i tańców, przedstawionych w różnych wariantach dostosowanych do umiejętności dzieci i wielkości grup, wśród których znajdą się formy korowodowe, tańce z użyciem gestów, tańce z klaskaniem, tańce parowe i trójkowe. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – opis zabaw, teksty, muzyka, pieśni i inne.

Forma zajęć: warsztaty muzyczno – taneczne.

Prowadząca: Katarzyna Hełpa–Liszkowska

TEATR W SZKOLE - PRZEDSTAWIENIE CZY AKADEMIA

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE CZY AKADEMIA  

 Praktyczny warsztat pokazujący innowacyjne formy pracy i zabawy w teatr, integrujące klasę, wzmacniające potencjał jednostki, pobudzające kreatywność i chęć aktywnego działania grupy . Kulminacyjnym punktem będzie sztuka improwizacji (DEVISING method) przy użyciu różnych mediów: ciała, tekstu, muzyki, obrazu i innych. Celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia scenariuszy przedstawień, działań performatywnych, projektów teatralnych .

 Prowadząca: Adrianna Koralewska

MOŻNA INACZEJ – INNOWACYJNE METODY EDUKACJI

JĘZYK POLSKI - ORTOGRAFIA I GRAMATYKA LAMELII SZCZĘSLIWEJ

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych

Idea: Edukacja poprzez zabawę i angażujące uczniów działania twórcze

Cel: Dostarczenie pomysłów na to, jak przełożyć nudne zasady ortograficzne i gramatyczne na twórcze zadania inspirowane postacią Lamelii Szcześliwej 

Forma zajęć: Warsztaty twórcze na bazie książek „Księga Ortografii Lamelii Szczęśliwej”, Księga Gramatyki Lamelii Szczęśliwej"

Prowadząca: Joanna Krzyżanek, autorka ksiażek o Lamelii Szczęśliwej, Cecylce Knedelek i in.

EDUKACJA METODĄ PROJEKTÓW I DRAMY

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Idea: Praktyczne szkolenie przybliżające ideę metody projektów i ukazujące możliwości jej realizacji na gruncie szkolnym z wykorzystaniem dramy. Głównym celem podjętych w ramach projektu działań jest dostarczenie uczniom nowej wiedzy poprzez ich własną aktywność, rozwijając ich potencjał oraz wykorzystując wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin (interdyscyplinarność).

Cel: wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę poprzez analizę konkretnych przykładów przeprowadzonych projektów i zainspirowanie do realizacji własnych pomysłów na projekty edukacyjne oraz naukę poszczególnych technik dramowych.

Forma zajęć: konwersatorium, warsztaty.

Liczba godzin: 6

Prowadząca: Justyna Ilasz

SPOTKANIA PSYCHOEDUKACYJNE

szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia dla tych, którzy pragną budować pozytywną i świadomą postawę nauczyciela jako wychowawcy i przewodnika. Są to warsztaty rozwoju osobistego, które wspierają pracę nad sobą, rozwój osobowości, przekraczanie własnych ograniczeń, podnoszą jakość komunikacji  i relacji z innymi, pozwalają zdobyć nowe umiejętności i narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwiązywać konflikty.

RELACJA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM, czyli jak podołać wyzwaniom pedagoga

Idea: Nauczyciel to osoba znacząca w życiu dziecka. Może być przewodnikiem nie tylko na ścieżce zdobywania wiedzy, ale także pedagogiem pomocnym w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i rozwoju tożsamości ucznia. To zapewnia owocną współpracę oraz korzyści i satysfakcję po obu stronach. Aby jednak pełnić taką rolę, potrzebne są wysokie umiejętności komunikacyjne nauczyciela i chęć budowania relacji.

Cel: Warsztat służy poznaniu mechanizmów komunikacji i znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z uczniami i co powoduje, że dystans pomiędzy pedagogiem a uczniami jest zbyt duży. Trening komunikacji polegać będzie na zdefiniowaniu barier komunikacyjnych oraz dostarczeniu narzędzi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami uczniów: czyli co zrobić, gdy w relacji z uczniem pojawia się opór, złość i agresja?

Forma zajęć: Podczas spotkania wykorzystane zostaną krótkie prezentacje teoretyczne oraz przede wszystkim aktywne metody pracy: ćwiczenia praktyczne w grupie, dyskusje, burza mózgów, przygotowywanie krótkich scenek, metody zabawowe i interakcyjne oraz próby rozwiązywania rzeczywistych problemów na podstawie analizy przypadków.

Prowadząca: Agnieszka Szczepanik, trenerka rozwoju osobistego, coach. 

KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA Z RODZICEM, czyli jak radzić sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami z rodzicami

Idea: W procesie nauczania i wychowania dziecka nieodzowna jest współpraca nauczyciela i rodzica. Efektywna komunikacja obu tych stron uzależniona jest od formy przekazu informacji, postawy uczestników, samego przedmiotu komunikacji, czy różnych zmiennych środowiskowych wpływających na odbiór przekazu i reakcję rodzica.

Cel: Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy z tego zakresu komunikacji oraz rozwój umiejętności konstruktywnej komunikacji w trudnych sytuacjach, co pozwoli radzić sobie z konfliktami na linii rodzic-nauczyciel i budować współpracę między nimi.

Forma zajęć: Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową aktywizującą intelekt i emocje poprzez ćwiczenia indywidualne, zadania w parach, dyskusje na forum, case study, mini – wykłady.

Prowadząca: Agnieszka Szczepanik, trenerka rozwoju osobistego, coach.

WYPALENIE ZAWODOWE – jak sobie z nim poradzić

Idea: Nauczyciel jako osoba pracująca na co dzień z ludźmi, nieustannie konfrontowana z emocjami i potrzebami uczniów, rodziców, innych nauczycieli i przełożonych jest narażony na wypalenie zawodowe znacznie szybciej niż przedstawiciele innych zawodów. Duża odpowiedzialność oraz działanie pod naciskiem oczekiwań różnych grup i wymaganiami systemu nauczania sprawiają, że często traci on motywację i chęć do poszukiwania satysfakcjonujących go metod pracy.

Cel: Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy na temat wypalenia zawodowego, identyfikacja własnych źródeł stresu i wypalenia zawodowego, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami i trudnościami, rozwój osobisty.

Forma zajęć: Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową aktywizującą intelekt i emocje poprzez ćwiczenia indywidualne, zadania w parach, dyskusje na forum, case study, mini – wykłady.

Prowadząca: Agnieszka Szczepanik, trenerka rozwoju osobistego, coach.

Newsletter SztukaPuka