Zasady zapisów

  1. Organizatorem warsztatów jest Pracownia SztukaPuka Joanna Lewandowska z siedzibą ul. Akacjowa 2, 62-004 Mielno, NIP: 838 155 62 69, REGON: 301170976
  2. Warsztaty dla osób indywidualnych mają miejsce w lokalu przy ul. Jarochowskiego 8
  3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uprzednia rezerwacja miejsca – telefoniczna pod nr 609 807 667 lub mailowa na adres: info [at] sztukapuka [dot] pl (w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail oraz nazwę wybranych warsztatów) oraz terminowe dokonanie wpłaty. Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad zapisu.
  4. Uczestnik warsztatów ma obowiązek wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 % ceny warsztatów (chyba, że opis warsztatów mówi inaczej) na konto firmy Pracownia SztukaPuka numer 93 1140 2004 0000 3602 3033 7796 do 3 dni po dokonaniu zapisu. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę zajęć. Zapisy bez zaliczek nie będą traktowane wiążąco.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach opłata rezerwacyjna jest zwracana, jeśli uczestnik zgłosi swoją rezygnację telefonicznie 609 807 667 lub e-mail: info [at] sztukapuka [dot] pl minimum 3 dni przed terminem warsztatów. We wszystkich pozostałych przypadkach zaliczka jest bezzwrotna.
  6. Pozostała część opłaty za warsztaty może być dokonana gotówką w dniu warsztatów lub przelewem (konieczność przedstawienia potwierdzenia przelewu przed warsztatami).
  7. W przypadku warsztatów cyklicznych dla dzieci opłaty są uiszczane miesięcznie z góry, najpóźniej do 3-go każdego miesiąca (chyba, że opis warsztatów mówi inaczej). W przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn losowych, jedne zajęcia w miesiącu przechodzą na kolejny cykl, w ten sposób, że koszt jednych zajęć jest odliczany od kosztu wymaganego za kolejny miesiąc. Zasada ta nie obowiazuje w przypadku braku kontynuacji zajęć w kolejnym miesiącu. Nie stosuje sie zwrotów pieniężnych z tytułu nieobecności na zajęciach.
  8. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o chęci otrzymania faktury VAT.
  9. Pracownia SztukaPuka zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku warsztatów lub odwołania warsztatów bez podania przyczyny. W tej sytuacji wpłaty dokonane przez osoby zapisane na warsztaty zostają zwrócone w wysokości 100% uiszczonej opłaty lub uczestnik ma prawo do wyboru innych zajęć.

 

Newsletter SztukaPuka