W Polsce istnieją pewne rodzaje dochodów, z których nie trzeba się rozliczać podczas składania rocznego zeznania podatkowego. Są to m.in. dochody z tytułu umów o dzieło, zasiłków chorobowych czy rentowych oraz niektórych form pomocy społecznej. Wprowadzenie to ma na celu przedstawienie czytelnikowi informacji na temat rodzajów dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu i nie wymagają składania zeznań podatkowych.

Przychody z darowizn

Z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać?

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego obywatela jest rozliczenie swoich dochodów z fiskusem. Jednakże, nie wszystkie przychody muszą być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym. W tym artykule skupimy się na jednym z takich przychodów, a mianowicie na darowiznach.

Przychody z darowizn to kwoty otrzymane od innych osób, które nie są wynagrodzeniem za pracę lub usługi. Mogą to być pieniądze, ale także przedmioty materialne, nieruchomości czy prawa majątkowe. Warto jednak pamiętać, że nie każda darowizna jest zwolniona z podatku.

Zwolnienie z podatku dotyczy przede wszystkim darowizn pomiędzy najbliższymi krewnymi, czyli małżonkiem, dziećmi, wnukami, rodzicami, dziadkami, rodzeństwem oraz teściowymi. W przypadku darowizn pomiędzy tymi osobami, nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z podatku dotyczy tylko tych darowizn, które nie przekraczają określonej kwoty. W przypadku darowizn pomiędzy małżonkami, kwota ta wynosi 9637 złotych, natomiast w przypadku darowizn pomiędzy innymi najbliższymi krewnymi – 9637 złotych dla każdej osoby.

Jeśli kwota darowizny przekracza wyżej wymienione limity, to należy odprowadzić podatek dochodowy. Wysokość podatku zależy od wartości darowizny oraz od relacji pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W przypadku darowizn pomiędzy osobami, które nie są najbliższymi krewnymi, podatek wynosi 20% wartości darowizny.

Warto również zaznaczyć, że zwolnienie z podatku dotyczy tylko tych darowizn, które są udokumentowane. Oznacza to, że darczyńca musi przedstawić dokument potwierdzający przekazanie darowizny, np. umowę darowizny, rachunek lub fakturę.

W przypadku, gdy darczyńca nie jest w stanie przedstawić dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny, to obdarowany musi udowodnić, że otrzymał darowiznę. W takiej sytuacji, organ podatkowy może zwrócić się do darczyńcy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny.

Warto również pamiętać, że zwolnienie z podatku dotyczy tylko tych darowizn, które są przekazywane na cele prywatne. Jeśli darowizna jest przekazywana na cele publiczne, np. na cele charytatywne, to nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Podsumowując, przychody z darowizn są jednym z przykładów dochodów, które nie muszą być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym. Jednakże, zwolnienie z podatku dotyczy tylko tych darowizn, które są przekazywane pomiędzy najbliższymi krewnymi oraz które nie przekraczają określonych limitów. W przypadku przekroczenia tych limitów, należy odprowadzić podatek dochodowy. Warto również pamiętać, że zwolnienie z podatku dotyczy tylko tych darowizn, które są udokumentowane oraz które są przekazywane na cele prywatne.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać?
Odpowiedź: Nie trzeba się rozliczać z dochodów z tytułu darowizn, spadków oraz zysków z giełdy do kwoty wolnej od podatku.

Konkluzja

Nie trzeba się rozliczać z dochodów, które nie przekraczają kwoty wolnej od podatku oraz z niektórych form przychodów, takich jak np. zasiłki rodzinne, alimenty, stypendia naukowe czy zasiłki chorobowe.

Wezwanie do działania: Sprawdź, z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać! Odwiedź stronę https://www.fairplay.org.pl/ i dowiedz się więcej.

Link tagu HTML: https://www.fairplay.org.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here